Blokuje Vám exekutor více peněz než má?

Od dnešního dne máte zákonné právo zřídit si chráněný účet

čtvrtek 1. července 20:31 , aktualizace 20:31

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

      Náš dlouholetý partner Advokátní kancelář CINK a partneři se dlouhodobě zabývá problematikou osob, které mají problém splácet své dluhy a hledají řešení, jak se dostat z dluhové pasti. Tato problematika je obzvlášť aktuální v současné době, kdy v důsledku takzvané koronakrize přišla řada lidí o práci a nejsou tak schopni své dluhy splácet.
     Již v minulosti jsme například v článcích Jak se v roce 2020 zbavit dluhů nebo Oddlužení začalo, teď má šanci každý psali o možnosti oddlužení, které je v současné době defacto nejúčinnějším způsobem, jak se zbavit závazků z minulosti a začít znovu bez dluhů. 

     Od dnešního dne platí novinka bránící tomu, aby došlo k postižení peněz, které exekuci nepodléhají. Jedná se o takzvaný chráněný účet, který si dlužník může s účinností od 1. července zřídit v bance, kde má účet postižený exekucí. Na podrobnosti jsme se zeptali Mgr. Bc. Natálie Holopírkové, která se v AK CINK věnuje problematice oddlužení a exekucí.

Paní magistro, jak chráněný účet funguje a kdo si ho může zřídit? V čem tento účet dlužníkům pomůže?

      Chráněný účet je úplně novým nástrojem, který byl zaveden na ochranu dlužníků majících více exekucí proti vícenásobnému postižení peněz, tedy například postižení výživného nebo zablokování peněz, které dlužník obdržel od zaměstnavatele poté, co již byly provedeny srážky ze mzdy. Banka hned následující den po zřízení chráněného účtu na tento účet převede z hlavního postiženého účtu částku odpovídající trojnásobku životního minima, v současné době 3 x 3860,- Kč, a dále na tento účet poukazuje z hlavního účtu platby, které exekuci nepodléhají, jako například výživné, nezabavitelné minimum ze mzdy nebo vybrané sociální dávky.
      Dlužník tak má možnost s těmito penězi disponovat a neriskuje jejich postižení na bankovním účtu v rámci exekuce.

Co je třeba pro zřízení chráněného účtu udělat?

      Účet je veden ze zákona zdarma a k jeho zřízení je povinna do pěti dnů od podání žádosti banka, u které má dlužník účet postižený exekucí. Pro zřízení chráněného účtu je tedy třeba kontaktovat banku, u které má dlužník vedený hlavní účet postižený v exekučním řízení. 

Je možné mít více chráněných účtů?

      Ne, dlužník může mít pouze jeden chráněný účet.

Je tedy výhodné si takovýto účet zřídit?

      Zřízení chráněného účtu je určitě pro dlužníka výhodné, neboť zabrání vícenásobnému postižení peněz a ochrání dlužníkovi peníze, které exekuci nepodléhají. Není to však řešení umožňující zbavit se dluhů jako takových, za tímto účelem určitě doporučuji zvážit možnost oddlužení, v podrobnostech odkazuji například na článek Krimi Plzeň Oddlužení začalo, teď má šanci každý. Jen oddlužení je cestou, jak se zbavit všech dluhů natrvalo.

Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.