Advokátní kancelář Cink a partneři radí

Jak na snížení splátek či jejich odklad až o jeden rok v rámci současné krizové situace!

31. března 2020 15:27 , aktualizace 17:10

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…

     Oddlužení pomohlo změnit život již řadě dlužníků. V souvislosti s přijatými vládními opatřeními zaměřenými na omezení šíření onemocnění COVID-19 ale může u drtivé většiny dlužníků dojít ke snížení výše či dokonce úplné ztrátě příjmů. S ohledem na danou situaci pak ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem Advokátní kanceláři CINK a partneři přinášíme informaci, jakým způsobem lze v rámci insolvenčního řízení dosáhnout snížení měsíčních splátek nebo dokonce přerušení celého řízení. 

     Jelikož o samotném oddlužení toho na serveru Krimi Plzeň již bylo napsáno hodně, například návod jak se oddlužit naleznete v našem červnovém článku „Oddlužení začalo, teď má šanci každý“, obrátili jsme s dotazy spojenými s pandemií koronaviru COVID-19 na Mgr. Václava Polomise z advokátní kanceláře CINK a partneři.

Pane magistře, je v současnosti nějaká šance, jak přerušit oddlužení?
     S ohledem na krizovou situaci je v současnosti možno požádat insolvenční soud o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. O snížení splátek je pak možné požádat pro změnu poměrů, které s sebou pandemie koronaviru COVID-19 přináší, kdy jsme již řadě klientů pomohli s přípravou žádosti soudu.
      Dále je pak možné požádat přímo o přerušení průběhu oddlužení, a to na dobu až jednoho roku. Po dobu tohoto přerušení pak dlužník nemusí plnit svou povinnost a měsíčně splácet v rámci probíhajícího oddlužení věřitelům pohledávky. 

Jakou máte úspěšnost s podanými žádostmi?
      Jelikož současná doba je pro většinu dlužníků likvidační, obrátily se na náš již desítky klientů, kterým jsme pomohli nepříznivou situaci vyřešit, neboť v případě již běžícího oddlužení není žádoucí, aby došlo z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 ke zrušení oddlužení. I insolvenční soudy jsou si pak vědomy této mimořádné situace, a z tohoto důvodu předpokládáme schválení téměř všech podaných žádostí o snížení splátek nebo přerušení oddlužení.

A jak mají tedy dlužníci postupovat?
      Je třeba vypracovat žádost a doručit ji na příslušný soud, který o této žádosti rozhodne. Dlužník si může žádost vypracovat sám, nebo, pokud chce mít jistotu, že žádost bude obsahovat všechny náležitosti a nebude zamítnuta například pro formální vady, využít služeb odborníka, ideálně advokáta se zkušenostmi v oblasti insolvenčního práva.
      Naše advokátní kancelář takovéto žádosti běžně zpracovává, rádi s nimi tedy dlužníkům pomůžeme.


 


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…