Proč inzerovat právě u nás? I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto Video

SPECIÁL: Život v pekle? Soud může nařídit i prodej bytu!

"Soused vyhrožuje výbuchem bomby, fetuje, pije, ničí náš majetek a napadá nás, pomozte nám prosím!"

29. ledna 2021 08:59 , aktualizace 14:48

Speciály

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

     Jelikož náš úterní článek Soused nám udělal ze života peklo zaznamenal značný ohlas, zjistili jsme pokračování, tedy proč policisté v domě zasahovali podruhé a tentokrát do bytu vtrhli již násilím.

"Soused nám ze života udělal peklo!"

"Soused nám ze života udělal peklo!"

26. 01. 2021, 17:09, aktualizace 26. 01. 2021, 18:46

Oznámil útok noži, zamkl se v bytě, vyhazoval věci z oken a nakonec musela policie vstoupit do obydlí násilím

     "Muž začal vyhazovat věci z oken, vyhrožoval výbuchem bomby a po příjezdu hlídky se choval agresivně. Protože se v bytě zabarikádoval a vznikla obava o jeho zdraví a bezpečnost, vstoupili policisté do bytu za použití násilí a muže omezili na osobní svobodě," popsala tento druhý zásah tisková mluvčí policie s tím, že se policisté případem dále zabývají.

Co se v domě děje?

     Pro obyvatele domu je soužití s Janem H. ve Farského ulici v Plzni na Slovanech opravdovým utrpením. "On se zřejmě vyspí přes den a celé noci tam dělá kravál, ať už je tam sám, nebo si dotáhne někoho z těch bezdomovců, se kterými se stýká," popsali nám sousedé. "Neustále tam chlastají a fetují, když tam má návštěvu tak se překřikují nebo hádají a když si tam přitáhne tu alkoholičku, následují žárlivé scény, které poslouchá celý barák," svěřil se nám jeden ze sousedů. 


     Neustálý hluk ale není jedinou věcí, kterou Jan H. sousedy sužuje. "Vzhledem k tomu, že holobyt, který obývá, si zaplnil odpadky, line se z jeho dveří neskutečný zápach a proniká chodbami i do ostatních bytů. Odpadky také často vyhazuje z oken bytu na ulici," popsal další soused. Časté zásahy policistů a strážníků proti tomuto muži pak k domovní pohodě také příliš nepřispívají. Tiskové mluvčí policie i městské policie nám potvrdily, že na uvedené adrese bylo zasahováno již mnohokrát.

Co máme dělat?

     Řada čtenářů se na nás obrátila s obdobnými zkušenostmi ohledně problémů se sousedy, zeptali jsme se proto na možné řešení advokáta JUDr. Ing. Pavla Cinka z Advokátní kanceláře CINK a partneři.   

Pane doktore, jak je možné takovouto situaci řešit? Dá se vůbec něco dělat v případě, že dotyčná osoba je vlastníkem daného bytu?

      "Ano, tato situace je řešitelná a obdobných případů již naše advokátní kancelář úspěšně řešila několik. Ať už je problémový soused nájemníkem nebo i když je byt v soukromém vlastnictví, je možno situaci řešit, a to několika způsoby." 

Jak mají tedy sousedé v tomto případě postupovat?

     "V daném případě je několik možností, jak lze postupovat. Jelikož z předchozího článku je zřejmé, že domluvy nepomáhají, připadají v úvahu následující právní řešení:

  1. V případě, že jednáním dotyčného dochází k páchání přestupku, například rušení nočního klidu, je na místě k případu kontaktovat policii, která bude situaci řešit a současně o uvedeném výjezdu učiní záznam, který může být následně vyžádán soudem a použit jako důkaz o opakovaném deliktním jednání dotyčného.
  2. Další možností, jak postupovat, je obrátit se se stížností na příslušný obecní úřad s podezřením na spáchání přestupku, kdy je daný případ řešen v rámci přestupkové komise a dotyčnému je za takovéto jednání uložena sankce.
  3. Dalším postupem, jak situaci jednou provždy vyřešit, je postup dle §1184 občanského zákoníku, tedy Nucený prodej jednotky, kdy na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.
    Je tedy třeba obrátit se na SVJ s žádostí o tento postup a po neúspěšné výzvě podá SVJ návrh příslušnému soudu s tím, že soud může rozhodnout o prodeji jednotky i proti vůli daného souseda. V rámci tohoto řízení lze s úspěchem využít rozhodnutí dle předchozích bodů prokazující porušování povinností sousedem. Jedná se však již o složitější řízení a s ohledem na povinnost prokázat porušování povinností doporučujeme nechat se v takovémto řízení zastoupit advokátem majícím zkušenosti s touto problematikou.
  4. Z naší zkušenosti je poměrně úspěšným způsobem rovněž důsledné vymáhání dlužných částek po problematickém majiteli bytu s tím, že podstatná část takto problémových sousedů má dluh například na platbách do fondu oprav apod. Po absolvování soudního řízení je možno proti dotyčnému vést exekuci, mimo jiné i prodejem daného bytu, a nemovitost tak získá jiného vlastníka, se kterým již budou sousedské vztahy v pořádku."

A co dělat v případě, že dotyčný není majitel bytu, ale pouze nájemník?

     "V takovém případě je samozřejmě možno postupovat dle výše uvedených bodů 1/ a 2/ s tím, že současně je o jednání nájemníka namístě informovat majitele bytu. Ten má možnost nájemní vztah ukončit výpovědí dotyčnému, případně se domáhat vyklizení bytu prostřednictvím soudního řízení. Pokud majitel situaci neřeší a jednání nájemníka toleruje, je možno postupovat výše uvedeným způsobem i ve vztahu k majiteli bytu, tedy požádat SVJ o postup dle bodu 3/."

Pokud čtenáři nebo společenství vlastníků řeší obdobný případ, mohou se na vás obrátit?

     "Samozřejmě, problematice sousedských sporů se věnujeme dlouhodobě, v případě obdobného problému je možno nás kontaktovat prostřednictvím našich www stránek nebo prostřednictvím poradny Krimi Plzeň."

Strach o majetek

      Jak jsme se v domě dozvěděli, obyvatelé mají největší strach z toho, že když proti podařenému sousedovi nějak zasáhnou, pomstí se jim například poškozením majetku. V tomto případě šlo zatím "pouze" o zapatlání poštovní schránky správkyně domu krví či o polévání fasády domu neznámou tekutinou, lidé ale mají strach například o svá zaparkovaná vozidla.

      Podle námi osloveného odborníka se podobné pomstě nepředchází snadno, v úvahu připadá snad jen instalace kamerového systému, kterou ale trochu komplikuje platná legislativa. Je tedy třeba jí pečlivě zvážit a probrat s odbornou firmou, aby nedošlo k porušení zákonů.  


 


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.