Foto Video

V centru Plzně je vysoké množství amoniaku, co by se stalo, kdyby unikl?

Pivovarští hasiči jsou na rizika spojená se čpavkem dobře připraveni a umí ochránit i široké okolí pivovaru

28. prosince 2017 19:28 , aktualizace 21:09

Hasiči

Partner článku – D.S.D. METAL plus


     Čpavek se v pivovarnictví používá ve velkém množství v technologii chlazení piva. Jak znalci zlatého moku asi vědí, při výrobě piva je potřeba jak vysokých teplot, tak i chladu a to zvláště v letních měsících. Čpavek je na toto výborný pomocník, ale běda kdyby unikl, jedná o látku vysoce toxickou a nebezpečnou.

     Pivovarští ale riziko nijak nepodceňují a jejich hasiči patří ve svém oboru ke špičce. Nešetří se ani během svátků, což dokazuje poslední cvičení hasičů, které proběhlo 21. prosince dopoledne v pivovaru Plzeňský Prazdroj. Čeho všeho se týkalo nám popsal specialista HSE pivovaru, Stanislav Skoupý:
     „Jednalo se o pravidelné prověřovací cvičení na havárii únik čpavku z chladící technologie pivovaru, které pořádáme každý rok. Cvičení se zúčastnila jednotka dobrovolných hasičů pivovaru ve spolupráci z profesionálními hasiči ze stanic Plzeň – Střed a Plzeň – Košutka.
     Šlo o simulaci úniku z technologie na venkovní části, při které byla procvičována likvidace úniku, ale také vyhledání, vyproštění a ošetření zraněné osoby v prostoru havárie. Likvidace probíhá nejprve lokalizací úniku, uzavřením poškozené části potrubí a následně skrápění uniklé látky vodní mlhou, protože voda váže čpavek. V případě reálné havárie by bylo nutné použitou vodu i zachycovat.
     Součástí nácviku bylo také prověření automatických systémů varování osob v areálu podniku a činnosti ostrahy podniku v případě spuštění poplachu.“

    Čpavek, tedy amoniak, je bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, ostrého štiplavého zápachu, který při odpařování z kapalného stavu tvoří chladné mlhy, těžší než vzduch. Se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi. V kapalné i plynné formě silně dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce a kůži, způsobuje dráždivý kašel a dušnost. Křeče dýchání mohou vést až k udušení. kapalný vyvolává silné omrzliny, nadýchání vyšších koncentrací může přivodit smrt.
     Klinické projevy otravy amoniakem jsou charakteristické − od  podráždění dýchacích cest při mírném postižení až po závažné pulmonální potíže v četně ARDS. Mechanismus otravy se vysvětluje vysokou rozpustností amoniaku ve vodě, čímž vzniká hydroxid amonný, který současně se značným místním tepelným účinkem (vlivem uvedené chemické reakce) působí destrukci sliznic a poleptání. Kontakt s pokožkou může působit popáleniny a vezikace, podráždění očí, zánět spojivek a hrtanu. Amoniak je absorbován horním dýchacím traktem, ale postižení silně koncentrovaným plynem nebo dlouhodobá expozice může způsobit tracheobronchiální nebo pulmonální zánětlivou reakci.

     V případě rozsáhlejšího úniku čpavku jsou hasiči samozřejmě připraveni pomoci i okolnímu obyvatelstvu, což nacvičovali například v roce 2013, kdy při stejném cvičení evakuovali i fotbalový stadion Viktorky, obsazený více než dvěma tisícovkami figurantů z řad studentů.

     Všechny zúčastněné složky letošní cvičení zvládly na výbornou. Od dobrovolných hasičů pivovaru, kteří v tomto cvičení měli ústřední roli, jsme se také dozvěděli, že v současnosti do svých řad hledají nové kolegy.


D.S.D. METAL plus

Požádní ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.