Foto

V práci bojuje proti těm nejhorším zločincům, ve volnu za nemocné děti

"Pomáhat a chránit," - naplňuje beze zbytku

5. prosince 2017 20:18 , aktualizace 22:21


     Velmi rádi vám představujeme jednoho neobyčejného člověka z Plzně. Kapitán Karel ... je policistou elitní Národní protidrogové centrály. Tento útvar bojuje nejen proti těm největším výrobcům a dealerům drog na našem území, ale i při odhalování drogových cest vedoucích přes naší zemi. Jejich hlavním protivníkem jsou organizované, ozbrojené a mnohdy také mezinárodní gangy.
     S Karlem i jeho kolegy se pravidelně setkáváme u těch nejzávažnějších drogových případů, a proto je samozřejmé, že jeho totožnost pečlivě chráníme.
     Karel si ale našel další poslání, kterému s nadšením věnuje skoro všechen volný čas. Tímto posláním je pomoc onkologicky nemocným dětem. Karel dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem šance onkoláčkům a právě vedení fondu nás na jeho nemalé zásluhy upozornilo: "Karel patří mezi naše velké příznivce a vydatné pomocníky. Nejen, že se sám velmi aktivně zapojuje do akcí, ale přichází s novými nápady, spojuje nás s lidmi, kteří nám také pomáhají.
     Je krásné, že do pomoci nemocným dětem zapojil i své dvě děti, chlapce i dívku, kteří se do práce s velikou vervou zapojili. Když jsme zjistili, že Karel je natolik skromný, že ani vedení policie o jeho zásluhách neví, napsali jsme děkovný dopis na policejní prezídium.
    
Velmi mile nás překvapila zpětná reakce policejního prezidenta a rádi se s Vámi o něj podělíme."

S Karlem jsme se sešli a na jeho práci se zeptali

Proč sloužíš právě u NPC?
     "Kdysi jsem sloužil na obvodním oddělení a problematika drog mě zajímala již tehdy. Snažil jsem se získat pozici na SKPV v místně příslušném okrese, ale bylo to hodně o známostech, které jsem neměl, takže jsem se musel vypracovat. Začal jsem získávat zdroje informací k drogové problematice a tyto jsem několik let předával jednomu z pracovníků NPC. Pak konečně jednoho dne přišla nabídka, zda bych nechtěl zkusit výběrové řízení a tak jsem tady."

V čem spatřuješ největší problém drog?
     "Těžko se popisuje něco co nemůžete vidět na vlastní oči, myslím tím následky užívání drog a to nejen na uživateli, ale i na jeho okolí. Zdravotní následky, rozpad osobnosti, ztráta sebekontroly a zábran, zničení celých rodin. Musíte si uvědomit, že narkoman je v případě dlouhodobé závislosti schopen pro svou dávku udělat naprosto cokoli.
     Dalším problémem je, že se v současné době u veřejnosti neskutečně zvyšuje hranice tolerance k užívání drog a to i v médiích.
     Práce je v protidrogovce je nesmírně složitá, drogová kriminalita je odlišná především tím, že míra latence je neskutečně vysoká, prostředky pro rozkrývání takové trestné činnosti jsou limitovány a podmínky pro ty, co se touto činností zabývají nejsou rozhodně ideální."

Co myslíš tím, že podmínky nejsou ideální?
     "
Asi víte, že policista si nesmí ve svém volnu jít někam přivydělat například brigádou a tedy musí žít jen z platu.
Například já žiji jen se dvěma dětmi, starám se o rodiče, táta má rakovinou a máma je po mozkové příhodě, takže asi chápete, že každou korunu dvakrát otáčím. Pak člověka zamrzí, že sice dostane medaili za záchranu života, ale na odměny už nejsou prostředky."

Jak ses dostal k Nadačnímu fondu šance onkoláčkům?
     "
Někdy v lednu 2015 jsem musel se synem do nemocnice na vyšetření, protože mu na tréninku objevili krev v moči a zde mu v první fázi nesprávně diagnostikovali jako příčinu akutního stavu nádor ledviny. Při čekání na další vyšetření nás na stěně v čekárně zaujala velká reklamní tabule s informací, že jeden známý sportovní klub přispěl dětskému oddělení nějakou finanční částkou jako sponzorským darem.
     U mého syna tehdy dopadlo vše dobře a jeho nápad pomáhat dětem s onkologickým onemocněním mě opravdu zaujal. Možná si ani sám tehdy neuvědomoval tu velikost myšlenky. Spojil jsem se zakladatelkou Nadačního fondu Šance onkoláčkům Lenkou Klasnovou a nabídl jí pomoc."

Proč právě „onkoláčci“ , je více nadací na pomoc dobrým věcem?
     Protože to je pomoc těm, kteří nemohli svůj těžký osud nijak ovlivnit, nikterak ho nezavinili ani k němu nepřispěli, a přesto musí prožívat nejkrásnější období života ve strachu, bolesti a izolaci.
     Ze 1700 nadačních fondů a nadací, které v České republice existují, se jich jen asi sedm věnuje této oblasti. Myslím, že zejména ti, co mají děti, se dokáží vžít do té hrůzy, kterou prožívají rodiče onkologicky nemocných dětí. Je to neustálý strach z toho co bude a bolest, kterou by nejraději vzali na sebe, ale nemohou.
     Děti v onkologické léčbě mají navíc mnohem vyšší životní potřeby než zdravé dítě, které představují značné finanční náklady."

Co konkrétně ty děláš ve fondu?
    
"Cokoliv, co by mohlo být prospěšné, snažíme se oslovovat potencionální sponzory a partnery z řad firem, podnikatele a zprostředkovávat vazbu mezi nimi a nadací. Nejsem sám, i moji kolegové z NPC se se mnou účastní zajišťování různých programů, které NF pořádá, ať už se jedná o významnější činnosti nebo „jen“ zajištění převozu dárků v rámci Dětského dne, konaného např. ve Fakultní nemocnici v Plzni.  Vše je s podporou vedení NPC a to je pro mne velmi velmi důležité.
     Vedení NPC se k tomu postavilo celkově velmi vstřícně a i například díky prezentaci ředitele NPC pana plk. Mgr. Jakuba Frydrycha, uskutečněné u příležitosti výročí vzniku NPC „Dne Protidrogové brigády“ byla pro NFŠO vybrána prodejem charitativních kalendářů na rok 2018 nemalá částka. Jsem opravdu hrdý na to, že jsem členem tohoto týmu, který je oficiálním partnerem Nadačního fondu Šance onkoláčkům."

Ve fondu nám sdělili, že se do práce zapojili i Tvé děti? Co přesně dělají?
    
"Dlouhodobě přispívá můj syn částí svého kapesného. Má dvanáctiletá dcera se snaží svou výtvarnou tvorbou získat peníze veřejnou aukcí pro nadaci svými obrázky. Loni byl například jeden její obraz vydražen na internetovém webu za 20.000,- Kč a tyto peníze byly odeslány fondu."

Do projektu se zapojily i obě děti Karla

S Nadačním fondem šance onkoláčkům spolupracujeme i my, právě probíhá:

Kalendáře záchranné služby v prodeji - onkoláčkům přinesou pod stromeček více než sto tisíc

Kalendáře záchranné služby v prodeji - onkoláčkům přinesou pod stromeček více než sto tisíc

25. 10. 2017, 16:11, aktualizace 25. 10. 2017, 17:20

KRIMI-PLZEŇ je sponzorem a hlavním partnerem