Možnost inzerce na webu Krimi - Plzeň I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách

Během tří dnů tři lesní požáry - v západních Čechách platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu

Hasiči opakovaně varují před nebezpečím vzniku požáru ve volné přírodě

středa 31. května 16:22 , aktualizace 16:24

Hasiči


     V souvislosti s teplým a suchým počasím hasiči zveřejnili varování týkající se hrozeb vzniku požárů ve volné přírodě. 

    Včera jsme v článku S lesním požárem bojovalo 12 jednotek hasičů a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu informovali o pondělním požáru u Zvíkovce a Chříče, včera večer hořel lesní porost u Kočína a v okamžiku vydání tohoto článku hasiči bojují s požárem porostu u Svojšína.

     Český hydrometeorologický ústav již pro celé západní a střední Čechy vydal výstrahu na nebezpečí požárů a hasiči nyní s takovými požáry bojují každý den. 
     V případě zveřejnění této výzvy nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňský kraj č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány tyto činnosti:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání pyrotechnických výrobků,
 • používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 • jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Veškeré výše uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
 • lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

     Při používání pyrotechnických výrobků mimo uvedená místa musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa. Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.

Foto ilustrační

D.S.D. METAL plus

Požární ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.