Foto

Zákaz rozdělávání ohňů lidé v Plzni nerespektují

Situací nejen kolem rybníků v Bolevci se zabývá Městská policie i primátor

1. června 2023 13:54 , aktualizace 14:19

Hasiči Cizinci Městská policie


     Již včera jsme informovali o výstraze Českého hydrometeorologického ústavu a varování hasičů o zvýšeném riziku vzniku požárů v přírodě, zapříčiněného teplým a suchým počasím.
     Bohužel právě pěkné počasí láká mnoho lidí ven do přírody, kde často rozdělávají ohně a například opékají uzeniny na ohni. Časté nerespektování zákazu je v Plzni hlášeno například v okolí rybníků v Bolevci, ale i z dalších míst.

     Mnoho občanů poukazuje na rozdělávání ohňů v blízkosti Velkého boleveckého rybníka a Kamenného rybníka, které si ke grilování a opékání vybírají převážně lidé z Ukrajiny.
     Ačkoli rozdělávání ohňů je v těchto místech zakázáno i mimo období výstrahy a na tento fakt upozorňuje i velké množství několikajazyčných cedulí, jedná se o relativně velmi častý jev, na který již upozorňuje i primátor města Plzně Roman Zarzycký.
     "Rozmohl se nám tady takový nešvar… Rozdělávání ohňů, táboráky a dělání nepořádku! V aktuálním suchu jsme jen krůček od průšvihu.

     Через попередження метеорологів ЗАБОРОНЕНО розводити та підтримувати відкритий вогонь на території всього Пльзеньського краю!

     Kvůli výstraze meteorologů je rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně v celém Plzeňském kraji ZAKÁZÁNO! Platí to i pro parky a lesoparky! Otevřeně říkám, že před nikým nebudeme zavírat oči a strkat hlavu do písku.
     Na úrovni města už řešíme postup proti problematickým skupinkám, které obtěžují hlukem slušné občany tam, kam všichni v Plzni chodíme relaxovat. O výsledku vás budu informovat a děkuji zde všem, kteří se chovají slušně. Děláte Plzeň příjemnějším místem pro život,"
napsal na facebookovém profilu.

     Situací se již zabývají i plzeňští strážníci. Ti například v neděli řešili sedmatřicetiletého muže, který si rozdělal oheň na Vyhlídce Bolevák. "Podezření z porušení Lesního zákona prověří Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí, oddělení lesního hospodářství prověří," uvedla k případu mluvčí městské policie.

     Kvůli neoprávněně rozdělanému ohni vyjížděli včera strážníci i na Doubravku. "Přímo uprostřed lesního porostu, v době, kdy je kvůli suchu vydána výstraha před nebezpečím vzniku požáru a nařízením kraje platí zákaz rozdělávání ohňů, si oheň v ulici Za Ovčínem navzdory tomu zapálil dvaačtyřicetiletý cizinec. Strážníci, kteří tuto skutečnost zjistili, přiměli muže oheň uhasit a celou záležitost s ním vyřešili na místě uložením pokuty," popsala mluvčí policie. 
     Podle našich informací byli v lesoparku Doubravka v bezprostřední blízkosti kynologického cvičiště Doubravka přistiženi dva Ukrajinci, z nichž jeden se k rozdělání ohně přiznal.


Znovu proto opakujeme varování hasičů:

    V úterý jsme v článku S lesním požárem bojovalo 12 jednotek hasičů a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu informovali o pondělním požáru u Zvíkovce a Chříče, včera večer hořel lesní porost u Kočína a v okamžiku vydání tohoto článku hasiči bojují s požárem porostu u Svojšína.

     Český hydrometeorologický ústav již pro celé západní a střední Čechy vydal výstrahu na nebezpečí požárů a hasiči nyní s takovými požáry bojují každý den. 
     V případě zveřejnění této výzvy nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňský kraj č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány tyto činnosti:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání pyrotechnických výrobků,
 • používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 • jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Veškeré výše uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
 • lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

     Při používání pyrotechnických výrobků mimo uvedená místa musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa. Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.

Foto MP, Fb

D.S.D. METAL plus

Požární ochrana a bezpečnost práce. Společnost, která Vás může ochránit před ohněm.