Vláda právě vyhlásila nouzový stav

Zakazují se všechny akce s účastí nad třicet lidí, více v článku

čtvrtek 12. března 14:19 , aktualizace 15:22

Koronavirus

Vláda vyhlásila v České republice nouzový stav

        V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V souvislosti s tím:

1. s účinností od zítřka, tedy od 13. března od 6:00 hod. jsou zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
     Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona;

2. s účinností od zítřka, tedy od 13. března od 20:00 hod. je zakázána přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 8:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb.

3. s účinností od zítřka, tedy od 13. března od 20:00 hod. je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

4. kabinet také vyhlásil zákaz vstupu do Česka cizincům z rizikových zemí kvůli nákaze koronavirem, s výjimkou těch pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území Česka. Bylo tak stanoveno několik států zahrnujících Čínu, Jižní Koreu, Írán, Velkou Británii, Itálii, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgii, Dánsko a Francii. Českým občanům se pak zakazuje cestovat do těchto zemí.
     Výjimka bude v zájmu zajištění zásobování udělena řidičům nákladní kamionové dopravy, vlakovým četám nákladní vlakové dopravy, pilotům letadel a příslušníkům integrovaného záchranného systému v sousedních zemích.

5. čeští občané v zahraničí se budou moct vrátit do Česka, kdo přijíždí z rizikové země, bude muset podstoupit dvoutýdenní karanténu.

6. na německých a rakouských hranicích budou o půlnoci z pátku na sobotu kvůli koronaviru znovu zavedeny kontroly. Otevřeny budou jen některé přechody. Pro cizince nebude možné vstupovat do Česka z Německa a z Rakouska.

7. vláda kvůli koronaviru zastavila vydávání víz i povolení k pobytu. Na pomoc policii při kontrole hranic bude povolána armáda. Hranice bude možné přejít na 11 přechodech. Dalších sedm bude otevřeno pro přeshraniční styk.