Video

Blbky a fejsbůky

"Je to zaručené, fakt, sdílejte než to smažou!"

středa 16. září 17:16 , aktualizace čtvrtek 17. září 00:32

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…

     Stále častěji se na nás obracejí někteří čtenáři s žádostmi o zveřejnění různých, ničím nepodložených varování, která nalezli na sociálních sítích. Jedná se o různou údajnou trestnou činnost, počínaje informací, že Pepa Novák je podvodník, až po sexuální obtěžování žen v různých částech kraje. Všechna tato varování či informace ale mají jeden společný znak, objevují se pouze na sociálních sítích a trestnou činnost, před kterou varují, nikdo nikdy nenahlásí na policii.

     Píšící pak často nechápou, že policisté nemohou šetřit případy, které jim nikdo neohlásí a rozčilují se, že my jim tato varování samozřejmě nevydáme. 

Ukázka z minulého týdne:
     Jednalo se o přesdílené varování z Fb, že v jistých plzeňských ulicích kdosi obtěžuje ženy. Následně ověřeno u policie, že nikdo nic nehlásil.

XY:
Mohli byste to prosím sdílet, ať si ostatní holky dávají bacha

Krimi Plzeň:
Ne, spíše jde o fejk. Policie nic podobného neeviduje.

XY:
Protože to nikdo nehlásí
To je teda přístup, až někoho znásilní, budete se divit, pak už bude pozdě to sem dávat

Krimi Plzeň:
Pokud někdo obtěžuje ženy, tak ať to ty ženy ohlásí policii. Pokud je znáte, tak to můžete ohlásit i Vy.

XY:
Vy máte teda přístup

Krimi Plzeň:
Když je to nahlášené, policie může začít po pachateli pátrat, jenže blbky to raději dávají na Fejsbůk a případní pachatelé mají volné pole působnosti.

XY:
Vy máte chování, fuj, správně měli lidi varovat, aby se to právě nestalo, mě neobtěžoval zatím. Mé kamaradky ano...a proto jsem chtěla aspoň touhle cestou varovat lidí

Krimi Plzeň:
Tohle se nestane, pokud lidí trestnou činnost nahlásí, policie pachatele dopadne a soud zavře. Pokud budeme varovat, tak si to přečte i pachatel a přepadne někoho jinde. To fakt chcete? Když to nenahlásí a napíšou na Fb, jen tím pachateli pomáhají.

XY:
Nechte to být ...aspoň vidím vaší ochotu a pomoc

Abychom mohli případy řešit, musíme o nich nejprve vědět!

     Pokud obdobné ničím podložené varování šíříte, můžete se také snadno dopustit Šíření poplašné zprávy § 357, což je samozřejmě trestné. Pokud by byla zpráva pravdivá, vždy ji samozřejmě musí vědět nejprve policisté. "Pokud jste svědky nebo přímo obětí trestného činu, neváhejte a v první řadě věc oznamte na policii. Abychom mohli případy řešit, musíme o nich nejprve vědět," uvedla nám tisková mluvčí policie. 


Ve spolupráci s policisty jsme pro Vás připravili odpovědi na základní otázky týkající se trestního oznámení: 

Kdo může podat trestní oznámení? 

       Oznámení může podat kdokoli, nikoli tedy pouze poškozený.

Jakou formou lze oznámení podat? 

 • ústně do protokolu o trestním oznámení
 • písemně (je vhodné odeslat ho doporučeně, příp. při osobním doručení si nechat potvrdit převzetí)
 • elektronicky s elektronickým podpisem


Kde lze oznámení podat?

 • u kteréhokoli policejního orgánu – oznámení je možné podat na kterémkoliv oddělení policie, ideální je podat ho v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu
 • na státním zastupitelství
 • trestní oznámení může být učiněno i ústně u soudu. O takovém oznámení se sepíše protokol, který soud zašle neprodleně státnímu zástupci.


Jak vypadá ústní oznámení?

     Příslušný orgán, tedy policie, státní zástupce nebo soud, sepíše podání oznámení do protokolu.
     Oznamovatel je vyslechnut o věci, ve které podává oznámení, např. o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem.
     Je-li oznamovatel zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut také o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Výslech je proveden tak, aby byl získán podklad pro další řízení.

Jaké informace by mělo obsahovat písemné oznámení?

 • kterému orgánu činnému v trestním řízení je podání určeno (adresát)
 • kdo oznámení podává (oznamovatel) – uvedení totožnosti (jméno, příjmení, datum narození) a adresu
 • popis skutku (co se stalo?)
 • místo spáchání skutku (kde k události došlo?)
 • doba spáchání skutku (kdy k události došlo?)
 • popis jednání všech zúčastněných osob (jak k události došlo?)
 • popis použitých zbraní či nástrojů, pokud byly použity (čím byl trestný čin spáchán?)
 • motiv pachatele (proč se podle názoru oznamovatele trestný čin stal?)
 • následky trestného činu pro oběť (např. újma na zdraví, majetku)
 • pokud chce být oznamovatel vyrozuměn o učiněných opatřeních v oznamované věci, uvede tak v oznámení, např. „Přeji si být informován(a) o výsledku šetření v této záležitosti.“ (policie pak vyrozumí oznamovatele do 30 dnů)
 • datum sepsání oznámení a podpis oznamovatele.

V akutních případech, zejména při ohrožení života a zdraví osob, lze pro oznámení využít tísňovou linku 158, popř. linku 112.Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…