Kriminalisté šetří pohlavní zneužití dítěte

Dospělý muž je podezřelý, že měl mít pohlavní styk s nezletilou dívkou.

20. dubna 2016 13:35

Vesnicí na Rokycansku nyní zmítá případ, kdy kriminalisté od poloviny dubna letošního roku začali prošetřovat případ možného pohlavního zneužití.

Ačkoli víme, o jakou jde vesnici, nelze její jméno uvést. Musíme chránit jak totožnost oběti, tak i možného pachatele, protože platí presumpce neviny a jak jsme již uvedli, kriminalisté na případu teprve začali pracovat.

Dle našich informací z místa jde o případ, kdy muž ve věku nad čtyřicet let měl mít opakovaně pohlavní styk s dívku, které při prvním zneužití bylo teprve třináct let. Soulož měla být se souhlasem dívky.

„Vzhledem ktomu, že je případ na samotném počátku prověřování a že se jedná o osobu nezletilou, nebudeme poskytovat bližší informace,“ uvedla mluvčí policie.

Zeptali jsme se odborníka

V případě pohlavního styku s osobou mladší patnácti let mluvíme o přečinu pohlavní zneužití dle § 187 trestního zákoníku, kdy v případě odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody na jeden rok až osm let.

Toto ustanovení má chránit nezletilé, tedy děti ve věku do patnácti let, před negativními důsledky předčasných sexuálních aktivit. Zákon v tomto případě hovoří o absolutní sexuální nedotknutelnosti, bez ohledu na to, zda k pohlavnímu zneužití došlo se souhlasem poškozeného.

Škálu od jednoho roku do osmi let zákonodárce stanovil s ohledem na množství okolností, které je potřeba vážit při hodnocení společenské škodlivosti tohoto činu např. zda pachatel mohl znát skutečný věk poškozeného a další okolnosti, za kterých ke spáchání činu došlo.

Jinak bude soud posuzovat tento konkrétní případ a jinak nějaké milostné vzplanutí mezi teenagery.

Je jedno, k jakému druhu sexu došlo, pohlavní zneužití může mít povahu koitální i nekoitální, trestně právní praxe posuzuje sexuální chování pachatele i vpřípadě, že se jedná o osahávání na místech intimní oblasti oběti, u dětí ženského pohlaví se jedná o druhotné pohlavní znaky, popř. pachatel přiměje oběť ktomu, že ta manipuluje sjeho pohlavními orgány, masturbuje, nebo je oběť přítomna masturbaci pachatele.