Foto

Policisté varují: „Bude rozsáhlé bezpečnostní opatření – pozor na zbraně, pozor v dopravě!“

Policisté budou na začátku května v souvislosti se Slavnostmi svobody realizovat rozsáhlé bezpečnostní opatření

17. dubna 2018 11:30 , aktualizace 11:37

Doprava Zbraně

Partner článku – Autosalon Dajbych

     Policisté se připravují na tradiční oslavy osvobození Plzně, které se uskuteční ve dnech 3. až 6. května 2018 v různých částech města. Během tohoto víkendu bude probíhat rozsáhlá bezpečnostní opatření, do kterého budou nasazeny desítky policistů.

     Cílem je zajištění klidu a veřejného pořádku nejen na všech místech konání akcí, ale i v jejich okolí. Na veřejný pořádek a bezpečnost občanů budou dohlížet především policisté ze služby dopravní a pořádkové policie.

Vojenská technika

     V případě průjezdu kolon historických vozidel městem Plzní budou jejich trasy uzavřeny pro běžnou dopravu a v těchto místech bude platit takzvané Zvláštní užívání. Policisté budou přítomni po celé trase, přičemž budou dohlížet na bezproblémový průjezd vozidel.
     Historická vozidla budou ale po Plzni jezdit celý víkend i volně. Řidiči by si měli uvědomit, že se v jejich okolí budou pohybovat historická vojenská vozidla, která jsou k silničnímu provozu schválena jako veterány, tedy pro ně platí předpisy dané rokem jejich výroby.
     Tato auta mají mnohdy delší brzdnou dráhu a vzhledem k absenci jakýchkoli posilovačů potřebují větší prostor k manévrování, například při odbočení, otáčení nebo parkování. Za tmy nebo za šera jsou daleko méně vidět a mají mnohem slabší osvětlení. Vozidla také mohou mít ostré hrany, mohou z nich přečnívat části vybavení vozů nebo výstroje.
     Samozřejmě řidiči obrněných vozidel mají minimální výhled a během řízení musí spolupracovat s dalším člověkem sedícím ve věži či na pancíři, který dává řidiči pokyny.
     Pokud kolem těchto vozidel pojedete, dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti.   

     Vzhledem k tomu, že si oslavy vyžádají určitá omezení v dopravě a současně vzhledem k tomu, že se očekává intenzivnější provoz na pozemních komunikacích, žádáme občany i návštěvníky Plzně, aby dbali dopravních značení a respektovali pokyny policistů.

Vojáci a zbraně

     Jak jistě víte, v průběhu Oslav bude Plzeň plná nadšenců, představujících především americké vojáky. V Plaze, Proluce nebo před Peklem vyrostou vojenské tábory nejen americké armády. Vojáci budou mít samozřejmě zbraně, v mnoha případech skutečné, střelby schopné originály. Nejen tito reenactoři (tedy lidé přesně napodobující dobové vojáky), ale všichni návštěvníci oslav musí dodržovat zákon o zbraních a střelivu, který tuto problematiku upravuje.

     Zákon dělí zbraně do čtyř kategorií, podle kterých se liší jak jejich nošení, tak i držení, ale obecně pro všechny kategorie platí, že zákon zakazuje jejich viditelné nošení na veřejnosti. Tedy i zbraně volně držitelné jako například airsoftové nebo trvale znehodnocené (kategorie D) není možné nosit viditelně, ačkoli je možné je pořídit již od 18 let.

     Vojenské tábory mají od policie písemné povolení k vystavování zbraní jak formou nošení jednotlivými vojáky, tak formou výstav, například na stolech. Výstavy jsou povoleny také na určených akcích na ulicích, jako třeba sobotní Convoy of Liberty, o kterých je policie informována a policisté také zcela určitě provedou na místě kontrolu vystavených zbraní.
     Platí tedy, že účastník dobového tábora může chodit po táboře například se samopalem přes rameno, ale divák, i kdyby v dobovém oblečení, již toto právo nemá. Stejně tak ale účastník nesmí s viditelnou zbraní vyjít ven z prostoru tábora.

Co vás v květnu všechno čeká?

     Oslavy ovšem nejsou jen o úchvatných ukázkách dobové techniky, vybavení a zbraních, ale přináší s sebou, stejně jako každý rok, velmi bohatý kulturní program. A co že nás letos čeká?

     Pátek
     
Od rána budete moci shlédnout ukázky dobové techniky americké armády v Proluce, nebo naopak současné americké armády před Peklem a za Plazou bude k vidění tábor Čs. samostatné obrněné brigády a RAF.
     Za Plazou si budete moci poslechnout oblíbené plzeňské kapely a na náměstí vás večer čeká koncert skupiny The Count Basie Orchestra z USA.

     Sobota
     Kromě táborů vojáků v Proluce, za Plazou a před Peklem v sobotu uvidíte ukázku výzbroje a výstroje městské policie z Plzně.
     Městem se pak rozjede tradiční Convoy of Liberty a vy tak budete moci vidět na dvě stě kusů vojenské techniky a obrovská podívaná bude i na nebi, kde přeletí i nejlepší a nejslavnější stíhací letadlo britského královského letectva. Účast na přehlídce přislíbil i vnuk generála Pattona a českoslovenští váleční veteráni. Rozhodně se tedy bude na co dívat!
     Za Plazou a na náměstí si můžete užít koncerty nejlepších country, folkových a bluegrassových kapel, ale ani milovníci rockabilly nebudou ochuzeni. Proluka ožije rytmem swingu a budete moci vidět i ukázky dobové módy pánů i dam z 30. a 40. let 20. století.

     Neděle
     Ani v neděli nebude program oslav chudý. Vojáci budou stále přebývat ve svých táborech na hlavních stanovištích a amfiteátr za Plazou se rozezní hudbou skvělých kapel. Samozřejmě ani stage na náměstí nezůstane pozadu a v Proluce budete moci vidět ukázky dobových uniforem mužů i žen bojujících u pomocných sborů spojeneckých armád a příslušníků ozbrojených sil působících na jaře 1945 v Čechách.
     V kulturním domě Peklo bude probíhat rodinná soutěž Nebeští jezdci, která vám interaktivní formou přiblíží osudy československých letců RAF.
    Třešničkou na závěr bude pietní akt u znovuobnoveného památníku Díky, Ameriko.

    
      

     Autosalon Dajbych

Autosalon Dajbych – Nejvýznamnější dodavatel offroadových speciálů všem složkám IZS na Plzeňsku. Dále zastupuje tyto značky: Toyota, Land Rover, Range Rover, Isuzu, Lexus a Jaguar.