Možnost inzerce na webu Krimi - Plzeň I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto Video

Pomněnkový den - mezinárodní den pohřešovaných dětí

Policie v rámci celorepublikového projektu upozorňuje na problematiku i rizika útěků z domova

25. května 2022 18:12 , aktualizace 19:48

     V průběhu dnešního dne, který je mezinárodně vyhlášen jako Den pohřešovaných dětí neboli Pomněnkový den, se policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje stejně jako v předchozích letech zapojili do celorepublikového projektu, díky kterému chtějí upozornit na problematiku pohřešovaných dětí.


     Historie Pomněnkového dne sahá až do roku 1983 ve Spojených státech, kde americký prezident Ronald Reagan vyhlásil 25. květen za Den pohřešovaných dětí jako vzpomínku na šestiletého chlapce Etana Patze, který se 25. května roku 1979 ztratil v New Yorku po cestě ze školy. Vrah Ethana byl dopaden po 31 letech a v roce 2017 byl odsouzen na 25 let za únos a vraždu. Česká republika si pak tento den připomíná od roku 2004. 
     Pomněnkový den je odvozen od kvítku pomněnky, jehož překlad z angličtiny znamená "nezapomeň na mě", v anglickém jazyce je pak tento svátek nazýván "International Missing Children's Day". 

     Pohřešování dítěte je vždy velmi vážnou událostí, při které se aktivuje maximální počet sil a prostředků nejen Policie České republiky, ale i dalších složek Integrovaného záchranného systému a v poslední době i přibývajících dobrovolnických organizací.
     S ohledem na pandemii COVID-19 je ze statistického hlediska patrný pokles pohřešovaných dětí za minulé dva roky. I přesto Policie České republiky každoročně pátrá v průměru po 1500 dětech a některé bohužel nejsou doposud vypátrány.


    Policie České republiky si tento významný den připomíná již řadu let a využívá jej k rozšiřování povědomí veřejnosti o tématu pohřešovaných dětí i dalších osob.  V loňském roce byla navázána spolupráce s Markem Ztraceným, který své jméno i písničky promítl právě do projektu „ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden“. Zpěvák podpořil i letošní ročník projektu a vzkazuje nejen náctiletým, že útěk  není řešením problému a než si nechat od někoho bezdůvodně ubližovat, je lepší se svěřit a požádat o radu, jak s problémem naložit. Do osvěty pátrání po dětech se v letošním roce zapojili i Patricie Pagáčová a Jan Koller.


     Pro letošní rok se policii podařilo navázat spolupráci i s Českou obcí sokolskou. „Od této spolupráce, kterou vítáme, si slibujeme především masivní šíření informací o tématu nejen mezi děti a mladistvé, kteří tvoří obrovskou členskou základnu Sokola, ale také mezi cvičitele v oddílech sokolské všestrannosti. Jsou to lidé, kteří se mohou s případy útěků v důsledku špatných mezilidských vztahů v rodině či s pohřešováním osob z řady  jiných důvodů v oddílech přímo setkat a jejich informovanost může mít velký význam v předcházení či řešení takových situací,“ dodává plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.


     „V rámci prevence je důležité s dětmi především komunikovat a z pohledu rodiče nebo osoby, které je dítě svěřeno, také mít přehled o tom, s kým se stýká, kam chodí, kde a v jakém oblečení se pohybuje. Útěku dětí se nikdy zabránit nedá, ale osvětou a funkčními systémy se některá pátrání dají eliminovat nebo alespoň významně urychlit,“ vysvětluje plk. Jan Rybár, vedoucí odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.
      Pohřešované děti jsou jednou ze skupin ohrožených dětí. Ve většině případů se jedná o děti, které samovolně utečou od rodiny nebo ze zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, nebo o děti, které jsou „uneseny“ jedním z rodičů. Se zvláštním zřetelem jsou především řešeny případy zmizení dětí, při kterých je bezprostředně ohroženo zdraví nebo život dítěte. V těchto situacích je velice důležitý rychlý přenos informací jak mezi jednotlivými subjekty pátrání, tak i směrem k veřejnosti, která může v době bezprostředně po zmizení dítěte poskytnout relevantní informace.
     V zájmu zvýšení rychlosti a efektivity pátrání se proto využívá Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech, což je systém včasného varování v případech, kdy život nebo zdraví pohřešovaného dítěte je v ohrožení. K takovým případům dochází přibližně desetkrát až dvacetkrát za rok. O aktivaci mechanismu a zařazení dítěte do něj rozhoduje Policie ČR. Systém je založen na rychlém přenosu informací o pohřešovaném dítěti od policie k veřejnosti, zejména prostřednictvím médií.
     Rodinám pohřešovaných dětí je ze strany policejních psychologů poskytována profesionální psychologická pomoc, obrátit se mohou rovněž na linky důvěry a neziskové organizace poskytující pomoc v obtížných životních situacích.

     K rychlému šíření informací o pátrání po dětech v ohrožení přispívá i mobilní aplikace ECHO, která informuje veřejnost o dětech, jjež jsou v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví, například v případě únosu, nikoliv o všech pohřešovaných dětech. O tom, které pohřešované děti se objeví v aplikaci ECHO, rozhoduje výhradně Policie ČR.
     Aktivní využívání aplikace výraznou měrou zvyšuje šanci na nalezení pohřešovaných dětí a maximální rozšíření aplikace ECHO mezi uživatele chytrých telefonů může taktéž výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá, protože široká veřejnost se přímo oznámením ve svém telefonu okamžitě dozvídá, které ztracené dítě se hledá, přesně jak ukazuje v letošním novém klipu Marek Ztracený.
    Čím více lidí se dozví o pátrání, a čím rychleji se pátrání zahájí, tím větší je šance, že pohřešované dítě bude nalezeno.

     Policisté v Plzeňském kraji v souvislosti s tímto tématem oslovovali veřejnost a zejména pak ty nejmenší. Pro děti například připravili drobné propagační věci jako např. reflexní silikonové náramky s důležitými telefonními čísly, pomněnkové klipy či informativní letáky. 

     Cílem celého tohoto projektu je informovat děti o rizicích útěků z domovů a rovněž snaha o aktivnější zapojení veřejnosti v případech, kdy by lidé svými informacemi mohli pomoci k nalezení ztracených dětí.

Video a foto: PČR

 


Mraknet

Společnost zaměřená na montáž, servis a poskytování internetového připojení vč. mnoha dalších služeb jako je telefon, televize, kamerové systémy, servery. Prioritou společnosti je kvalita a špičková péče o zákazníka.