Možnost inzerce na webu Krimi - Plzeň I vy můžete inzerovat na největším zpravodajském webu v západních Čechách
Foto

Stav vozidla jedoucího v režimu ADR byl mírně řečeno úděsný

Za nevyhovující přepravu nebezpečného nákladu firmě hrozí několikasettisícová pokuta

24. května 2022 12:06 , aktualizace 12:46

Doprava

     Ve středu 18. května prováděli policisté dopravního inspektorátu v Rokycanech ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu kontrolní vážení nákladních vozů, přičemž jedno z vozidel se opravdu vymykalo běžnému standardu.

     V Rokycanech v ulici Josefa Růžičky policisté zastavili a kontrolovali nákladní motorové vozidlo LDV Convoy, u kterého bylo při nízkorychlostním kontrolním vážení zjištěno, že řidič užil k jízdě motorové vozidlo, jehož hmotnost včetně nákladu ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a stav pozemní komunikace. "Povolená okamžitá hmotnost je 3 500 kilogramů, ale vozidlo bylo přetíženo o 812 kilogramů," uvedla mluvčí policie.

      Nejednalo se ale o jediný problém, který policisté u vozu nalezli. Auto totiž bylo v takovém stavu, že doslova hrozilo jeho zlomení. "Dále při kontrole vyšlo najevo, že byla porušena dohoda ADR, přepravovaný náklad je nevhodně zajištěn, kabina značně zkorodovaná a pevnost rámu je narušená korozí," popsala mluvčí policie s tím, že na základě toho policisté řidiči zadrželi osvědčení o registraci vozidla.
       Případem se rokycanští dopravní policisté dále zabývají, firmě provozující vozidlo hrozí podle mluvčí policie za porušení dohody ADR pokuta až 700 tisíc korun, pětatřicetiletému řidiči za jízdu s přetíženým vozidlem pokuta až 15 tisíc korun. 

Co je ADR

ADR neboli Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí se týká přepravy:

  • výbušných látek a předmětů
  • plynů
  • hořlavých kapalin, hořlavých tuhých látek, samovolně se rozkládajících látek, znecitlivělých výbušnin, samozápalných látek
  • látek podporujících hoření, organických peroxidů
  • toxických a infekčních látek
  • radioaktivních látek
  • žíravých látekPrestol Holding

revitalizace panelových domů • rodinné a bytové domy • monolitické železobetonové konstrukce • developerská činnost