Aktuálně

Kriminalita v Plzni - přinášíme vám podrobné statistiky

Policie v Plzni za rok 2017 eviduje celkem 4898 trestných činů

15. února 2018 17:33 , aktualizace pondělí 9. dubna 08:33

 • Policisté na teritoriu Městského ředitelství policie Plzeň za rok 2017 od 1. ledna do 31. prosince zaznamenali celkem 4898 případů, které byly kvalifikovány jako trestný čin, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 168 případů více.
 • Policisty bylo objasněno 42 % z celkového nápadu trestné činnosti, ale samozřejmě se nejedená o konečná čísla, protože vyšetřování některých případů stále ještě probíhá.
 • V loňském roce byl zaznamenán mírný nárůst trestné činnosti, ale z dlouhodobého hlediska má kriminalita klesající tendenci. Nejvíce zaznamenaných trestných činů v Plzeňském kraji bylo spácháno právě na území Městského ředitelství policie Plzeň.
 • Škoda způsobená pachateli trestné činnosti dosahuje částku přesahující 189 miliónů korun.

Cizinci

 • Městské ředitelství policie Plzeň je zatíženo množstvím kriminogenních faktorů. Vysoká míra fluktuace osob, velká anonymita, množství pracovních sil z okolních měst či států, to vše jsou faktory, které ovlivňují míru kriminality na našem území.
 • Pozitivním hlediskem ovšem je, že jsme v roce 2017 zaznamenali pokles spáchaných násilných trestných činů. Oproti roku 2016 násilných trestných činů evidujeme o 83 případů méně.

Majetková trestná činnost

 • Majetkové trestné činy jsou jako v předchozích letech nejčastějším skutkem páchaném na území Městského ředitelství policie Plzeň. V roce 2017 se nejčastěji vyskytovaly krádeže prosté (rok 2016 – 1684 skutků, rok 2017 – 1816 skutků), následovaly krádeže vloupáním (rok 2016 – 518 skutků, rok 2017 – 609 skutků).
 • V této oblasti páchané kriminality policisté zaznamenali mírný nárůst spáchaných skutků na našem teritoriu.
 • Z hlediska porovnání s jednotlivými územními odbory Městské ředitelství policie Plzeň řeší téměř 60 % z celkového počtu majetkových trestných činů celého krajského ředitelství.

Násilná trestná činnost

 • Násilné trestné činy patří mezi nejzávažnější možnou kriminalitu vůbec. V uplynulém roce jich ale evidují policisté méně.
 • Policistům se daří i tuto trestnou činnost velmi dobře rozkrývat a dopadnout pachatele. Úspěšnost objasněnosti činí téměř 66 %.
 • Nejvíce bylo úmyslných ublížení na zdraví - celkem 131 případů. Loupeží bylo celkem 54. Porušování domovní svobody bylo 51 případů, Nebezpečné vyhrožování proběhlo celkem 47x

Mravnostní kriminalita

 • Na území Městského ředitelství policie Plzeň policisté evidují celkem 40 případů mravností kriminality. Oproti loňskému roku je zaznamenán pokles, a to o 9 případů.

Drogová kriminalita

 • Drogová problematika se nevyhýbá ani našemu území, v souvislosti touto problematikou je mírný nárůst případů oproti roku 2016. 
 • Objasněnost je ale téměř 60%.

Další trestná činnost

 • Viz grafy