Pohrdala soudem a mařila odsouzení pachatele znásilnění

Třiadvacetiletá dívka kvůli tomu skončila až ve vazbě

1. dubna 2017 16:17

Právo

     Loni došlo na území Plzně k zvláště závažnému zločinu znásilnění, který projednává Okresní soud Plzeň -město. Předseda senátu opakovaně vyzýval mladou ženu k podání svědecké výpovědi, ale ta se pokaždé nedostavila a mařila tak soudní jednání.
      „Obvinění ze spáchání přečinu pohrdání soudem nyní čelí teprve 23letá žena z Tachovska. Ta byla v trestní věci, která se odehrála na území Plzně loni v létě. Ačkoli byla svědkyně opakovaně vyzvána k dostavení se k hlavnímu líčení, třikrát předvolání ignorovala a v uvedený termín se bez omluvy nedostavila,“ uvedla mluvčí policie.
     Orgánům činným v trestním řízení nakonec došla trpělivost. Kromě toho, že proti mladé ženě policisté na základě podnětu státního zástupce zahájili trestní stíhání pro přečin pohrdání soudem, za který jí v případě pravomocného odsouzení hrozí až dva roky ve vězení, bylo rozhodnuto o umístění obviněné do vazby.

Právník vysvětluje

     Bezesporu se jedná o velmi neobvyklý případ a tak jsme se na to zeptali právníka. „K uvedenému je třeba sdělit, že každý má povinnost se dostavit k soudu a svědčit s tím, že této povinnosti není možno se vyhnout. I v případě, že jsou splněny podmínky pro odmítnutí výpovědi, je svědek povinen se dostavit a soudu důvody, proč vypovídat nebude, v rámci soudního jednání uvést.
     V daném případě se jedná o velmi razantní a postup soudu, neboť v obdobných případech bývá v případě nedostavení se svědka zpravidla přistupováno k ukládání pořádkových pokut a případně přistoupeno k předvedení svědka příslušníky PČR k danému soudnímu jednání.
     Postup, kdy je pro nedostavení svědka tento obviněn z pohrdání soudem a zároveň podán návrh na vazbu je právně možný. Opakované nedostavení se k soudu může být totiž za pohrdání soudem dle §336 TZ opravdu považováno. Každopádně ohledně uvalení vazby na svědka obviněného z tohoto trestného činu je výjimečné, neboť k uvalení vazby by soudem mělo docházet jen v případech, kdy účelu nelze dosáhnout jinak s tím, že o vazbě může být rozhodnuto jen ze zákonných důvodů.
     V souvislosti s tím je třeba zmínit i to, že dle §68 nelze vzít do vazby obviněného, který je stíhán pro trestný čin, za který horní hranice trestní sazby nepřevyšuje 2 léta (byť s určitými výjimkami) s tím, že právě u trestného činu pohrdání soudem je maximální výše trestu dvě léta.
     Přes výše uvedené je tedy namístě doporučit aby každý, kdo je k soudu předvolán jako svědek, se k soudnímu jednání dostavil, jinak může být v případě, že by toto jednání bylo vyhodnoceno jako pohrdání soudem trestně stíhán a odsouzen i k trestu odnětí svobody,“
vysvětlil nám k tomuto renomovaný pražský právník.