Foto

Řidiči pozor! Nové uzavírky plzeňských ulic

Jedná se o: Francouzskou třídu, Lobezskou třídu a ulice U Letiště, Studentská a Gerská

11. března 2020 13:09 , aktualizace 14:46

     V době od 16. do 29. března dojde z důvodu opravy povrchu vozovky k plánované uzavírce komunikace Francouzské třídy, která proběhne ve dvou etapách. Dopravní omezení se dotkne i MHD a pro tuto vzniklou situaci je navržena náhradní objízdná trasa včetně náhradních zastávek MHD (viz. přiložené mapy).

     Ve stejném termínu proběhne i uzavírka komunikace ulice U Letiště v rámci akce „Opatření pro eliminaci přetížení stokového systému na Borských polích“ s výjimkou průjezdu vozidel MHD, ostatní provoz bude odkloněn objízdnou trasou ulicemi Univerzitní, U Panasoniku a Podnikatelská.

     V neposlední řadě dojde od 29. března od 22 hodin k přípravě portálů a k samotnému dopravnímu omezení na komunikaci Lobezské uliceod 30. do 5. dubna 2020. Zde se budou provádět úpravy povrchu komunikace mostu přes vlakové nádraží. Objízdná trasa je navržena ulicemi U Prazdroje, Sirkova, Železniční.

     Další dopravní omezení se dotkne plzeňské městské části Lochotín. Při II. etapě rekonstrukce Studentské ulice dojde k dopravnímu omezení na křižovatce ulic Studentská a Gerská z důvodu úpravy světelného signalizačního zařízení. Na dané křižovatce dojde v době od 21. března do 5. dubna 2020 k dopravnímu omezení v křižovatce, kdy bude vypnuto světelné signalizační zařízení a kromě vozidel MHD bude zakázaný průjezd křižovatkou příčně přes tramvajové těleso. Objízdná trasa je navržena ulicemi Lidická, Alej Svobody a Karlovarská.

     Policisté žádají řidiče, aby respektovali daná dopravní značení, jezdili ohleduplně a s největší opatrností.