Aktuálně

Sebepoškození i pornografie při „hře“ Modrá velryba

Policie ČR jednoznačně odmítá, že jde o hoax

20. dubna 2017 17:44, aktualizace pátek 21. dubna 14:50

     Policie ČR dnes písemnou zprávou odmítla tvrzení, že by šířila hoax, což v uplynulých dnech některá média zveřejnila.
     „Informace o fenoménu nazývaném „Modrá velryba“ jsme ještě před zveřejněním naší výzvy měli od našich zahraničních partnerů. Vzhledem k závažnosti informací a potenciálnímu nebezpečí jsme pokládali za nezbytné informovat veřejnost a to především rodiče nezletilých uživatelů sociálních sítí,“ sdělila dnes mluvčí policistů a dále vysvětluje: „Policie České republiky eviduje několik případů sebepoškození pořezáním uživatelů sociálních sítí Facebook a Instagram, ke kterým došlo v rámci plnění úkolů ve hře. V jednom případě po splnění tohoto úkolu mělo být dokonce od tzv. kurátora požadováno zaslání obnažených fotografií nezletilé osoby. Podle našich informací byly obdobné požadavky zaznamenány i na sociálních sítích u zahraničních uživatelů.“

     Zveřejnění první zprávy přineslo policii i nové informace, podstatné k vyšetřování celé kauzy: „Po zveřejnění původní tiskové zprávy jsme obdrželi několik desítek poznatků k této činnosti. Počty hlášení  jsou výsledkem toho, že se rodiče, pedagogové a vrstevníci účastníků hry začali více zajímat o negativní jevy spojené se sociálními sítěmi, a že tento fenomén není veřejnosti lhostejný,“ doplnila ještě mluvčí policie.

Je Modrá velryba hoax?

     Dle všeho bohužel není. Hoax je poplašná zpráva, která varuje před neexistujícím nebezpečím, ale modrá velryba nebezpečná je. Samozřejmě ne ta původní, ruská, ale desítky našich již českých.
     Ona totiž není a nikdy nebyla jen jedna Modrá velryba. Takzvaným „kurátorem“ Modré velryby se samozřejmě může stát kdokoli, kdo využije současného zájmu o tento fenomén, založí si profil s tímto nebo podobným jménem a začne mladé lidi, respektive ještě děti, nabádat k čemukoli špatnému. Je to tolik zmiňované sebepoškozování nebo nově zmiňované přemlouvání k zaslání fotek nebo videí ukazující nahotu. Kurátor pak může dítě vydíráním manipulovat k čemukoli dalšímu.
     V tu chvíli, co k nám z Ruska pronikla první zpráva o této hře, se první desítky teenagerů začali po hře na internetu pídit a samozřejmě se objevili i čeští kurátoři, respektive devianti, momentálního zájmu dětí využívající. 


Původní článek ze 13.4.

 V posledních dnech se šíří v České republice na sociálních sítích informace o výskytu internetové hry s názvem Modrá velryba. Tato hra, která se rozšiřuje zejména z rusky mluvících zemí, je určena především mládeži a jejím cílem je plnit úkoly. Vítěz v konečné fázi je údajně donucen administrátorem spáchat sebevraždu.
     „Po důkladném zmonitorování sociálních sítí můžeme potvrdit, že tato hra se opravdu vyskytuje na území České republiky a bereme ji jako velmi vážnou hrozbu pro českou mládež.
     V současné době konáme především preventivní kroky. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, v jejíž gesci je počítačová kriminalita, se snaží spojit s administrátory Facebooku a Instagramu, aby tak zamezili dalšímu šíření této „hry“,“
uvedla mluvčí policie. Policisté zatím bohužel nemohou ani vyloučit, zda už tato hra nezabíjela i u nás: „Dále prověřujeme, zda s touto hrou mají nějakou spojitost podezřelá úmrtí dětí, která se v poslední době udála,“ doplnila mluvčí.

Co to je Modrá velryba?

     Hra spočívá v tom, že dítě se na sociální síti seznámí s takzvaným kurátorem, který zadává z počátku nevinné úkoly. V průběhu hry kurátor získá od hráče jeho velmi citlivé informace, úkoly stupňuje a začíná dítěti podsouvat, že je ošklivé, zbytečné či nepotřebné. Poslední úkol pak nabádá k sebevraždě. Když hráč sebevraždu spáchat nechce, kurátor ho vydírá.

      Hra je rozšířena v Rusku, kde policie prošetřuje až 130 případů sebevražd dětí z posledního půl roku, které by mohly být způsobeny hrou zvanou „Modrá velryba“. Bohužel se hra již dostala i do dalších států včetně našeho.

Ukázka úkolů

 • Jestli jsi připraven na to, aby si se stal/a „velrybou“, vyřež „ANO“ do své nohy. Pokud nejsi, musíš se pořezat (potrestat se)
 • Vzbuď se ve 4:20 a jdi na střechu. Čím vyšší, tím lepší.
 • Vyřež velrybu do své ruky. Pošli fotku kurátorovi.
 • Udělej si něco bolestivého ať je ti zle.
 • Vylez na jeřáb nebo se o to aspoň pokus.
 • Jdi na střechu a sedni si na okraj.
 • Každý den se vzbuď ve 4:20 a sleduj hororové filmy, poslouchej zaslanou hudbu.
 • Skoč z vysoké budovy. Ukonči svůj život.

Rady pro rodiče a pedagogy:

 • Promluvte s dětmi o hrozbách sociálních sítí
 • Zaměřte se především na změnu chování a vzhled dítěte (samotářství, sebepoškozování..)
 • V případě, že máte podezření o výskytu této hry, ihned tuto skutečnost nahlásit na nejbližší policejní služebnu

Rady pro děti:

 • Pokud máš podezření, že tvůj sourozenec, spolužák nebo kamarád tuto hru hraje, ihned to sděl rodičům nebo pedagogům
 • Bezpečně ulož internetový odkaz, zhotov printscreen obrazovky a předej ho rodičům nebo pedagogům


Policejní zpráva ze dne 13. dubna:

Modrá velryba

Nebezpečná forma internetové hry

     V posledních dnech se šíří v České republice na sociálních sítích informace o výskytu internetové hry s názvem Modrá velryba. Tato hra, která se rozšiřuje zejména z rusky mluvících zemí, je určena především mládeži a jejím cílem je plnit úkoly. Vítěz v konečné fázi je údajně donucen administrátorem spáchat sebevraždu.

     Po důkladném zmonitorování sociálních sítí můžeme potvrdit, že tato hra se opravdu vyskytuje na území České republiky a bereme ji jako velmi vážnou hrozbu pro českou mládež.
     V současné době konáme především preventivní kroky. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, v jejíž gesci je počítačová kriminalita, se snaží spojit s administrátory Facebooku a Instagramu, aby tak zamezili dalšímu šíření této „hry“.
     Dále prověřujeme, zda s touto hrou mají nějakou spojitost podezřelá úmrtí dětí, která se v poslední době udála.

kpt. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí
Policejní prezidium ČR