Foto Video

2556 dnů ve Věznici Plzeň

Za vedení Petra Vlka vyráželi vězni uklízet do ulic, i si sami museli budovat cely

1. prosince 2021 20:52 , aktualizace 22:25

Partner článku – Prestol Holding

     Od 1. prosince roku 2014 působí na pozici ředitele Věznice Plzeň plk. Mgr. Petr Vlk, který je v novodobé historii této věznice bezesporu nejvýraznějším představitelem této funkce.
      Ředitel Vlk po svém nástupu do funkce zavedl několik změn, které byly prospěšné nejen pro odsouzené v jeho péči, ale velkou měrou pro daňové poplatníky i pro samotné město Plzeň a jeho obyvatele.


Postavte si cimry sami

     Již v roce 2016 přišel ředitel Vlk s nápadem, jak zajímavě a hlavně funkčně vyřešit problém přeplněné kapacity věznice, který v té době byl problémem všech věznic v České republice.
     Když si vězni stěžovali na přeplněné cely a nedostatek práce, položil jim jasnou otázku i odpověď "Chcete lépe bydlet? Tak pro to musíte něco dělat!"  a do práce poslal čtyřicítku vězňů. Ti pak sami přestavěli nevyužívanou lůžkovou část zdravotnického oddělení věznice. Vzniklo tak necelých osmdesát nových ubytovacích míst a kapacita věznice se tím zvýšila na 1 207 míst.

Vězeňskou kapli si vybudovali sami vězni

     Díky podpoře ředitele Vlka byla ve Věznici Plzeň pře Vánoci roku 2016 slavnostně otevřena vězeňská kaple, která byla vlastními prostředky a za pomoci vězňů rekonstruována z původních nevyužitých sklepních prostor věznice. Prací samotných vězňů tak vznikl naprosto unikátní a architektonicky zajímavý prostor, který je k dispozici nejen pro duchovní činnost, ale i jako vhodné zázemí pro organizované kulturní zážitky vězňů. 

Když nemůže odsouzený do fabriky, postaví se fabrika ve věznici

     Společně s německou firmou MEA, která již od roku 2000 s Věznicí Plzeň spolupracuje v rámci zaměstnávání vězňů, zorganizovali výstavbu nové výrobní haly přímo u věznice.
     "Byl to veliký projekt. Když jsme si s Luďkem Kučerou z MEA začali povídat o tom, jak vyřešit neustálé problémy, které nám přinášely výrobní haly uvnitř věznice, netušili jsme na jak složitou a technicky i legislativně náročnou cestu jsme se vydali.
     Myslím, že to všechny strany stálo veliké úsilí, ale výsledek za to stojí. Dnes má MEA na pozemku státu vlastní moderní výrobní halu, ve které je možné zaměstnat větší počet vězněných osob než v předchozích halách.
     Vysunutím haly ze střeženého prostoru věznice jsme zvýšili bezpečnost, hala je totiž vystavěna jako samostatná část věznice. Jsou zde instalovány nejmodernější zabezpečovací prostředky, a proto lze v těchto prostorách zaměstnávat i odsouzené s vysokými tresty, které nelze uplatnit na pracovištích mimo věznici," popsal nám ředitel Vlk. 
     Tímto se nejen navýšila kapacita vězňů pracujících v MEA, ale zároveň se uvolnily haly v areálu věznice, které je v plánu pronajmout dalším firmám, jež by měly zájem o zaměstnávání odsouzených.

Rekonstrukce sklepa

     Dalším projektem, při kterém Petr Vlk znovu navýšil počet pracovních míst pro odsouzené vězně, byla rekonstrukce sklepních prostor věznice, kde bylo krom úpravy dalších prostor vybudováno i speciálně přizpůsobené pracoviště pro ty nejtěžší vězně, kteří jsou v borské věznici umístěni.
     Stejně jako v případě budování nových cel, byli do rekonstrukce zapojeni vězni, kteří zde mimo jiné opravili podlahy, okna, vyrobili katry, provedli elektroinstalace, zednické práce, výmalbu a úklid. Na základě této svépomoci ušetřila věznice 1 171 751 korun.

Ochranné nanomasky

     Pod vedením ředitele Vlka se odsouzení z Věznice Bory letos na jaře zapojili i do výroby WPA nanomasek, o kterých jsme mnohokrát informovali a které uvítali hasiči i další příslušníci záchranných složek. Asi sedm desítek vězňů v nově zřízených pracovištích pracovalo na kompletaci těchto nyní již celosvětově žádaných ochranných masek.

Kultura ve vězení

     Nejen práce je ale ve věznici důležitá, hlavním posláním by měla být i náprava odsouzených a k té neodmyslitelně patří i kultura. Za působení ředitele Vlka tak ve Věznici Plzeň, dokud to bylo možné, dvakrát až třikrát ročně pro odsouzené probíhaly koncerty živé hudby. Jako první zde za jeho působení vystoupila slovenská formace Funny Fellows pod taktovkou slavného slovenského herce a muzikanta Romana Fédera. V roce 2018 zde vystoupil například Tomáš Klus, jehož vystoupení na Borech se líbilo natolik, že o něj projevily zájem i další věznice a vzniklo tak malé vězeňské turné. 
     "Cílem není jen vězně zabavit, ale také je nějak motivovat ke změně. V textech vybraných kapel vidíme nějaký výchovný apel, nějaké východisko. Kultura v lidech vzbuzuje emoce a ty mohou být vlastně motorem pro změnu," vysvětlil motivaci k pořádání podobných akcí Mgr. Blažej Pelán, kaplan Věznice Plzeň. 
     Celý tento projekt v takovémto rozsahu začal v roce 2015 vystoupením slovenské swingové kapely Funny Fellows.

Vězni uklízejí Plzeň

     Petr Vlk také domluvil spolupráci i s městem Plzeň a vyslal vězně s lehčími tresty na úklid ulic a cyklostezek, nebo třeba k opravě hřiště na Božkovském ostrově. Jak nám zdůraznil, považuje zaměstnávání vězňů za jednu z velmi důležitých úloh vězeňství. „Je velmi důležité, aby vězni pracovali, měli příjmy a díky tomu byli schopni platit výživné na děti, dluhy a náklady na výkon trestu. Dalším důležitým aspektem je získávání pracovních návyků, které by jim měly pomoci s opětovným začleněním do společnosti,“ vysvětli Petr Vlk.

Loučení s Plzní

     Plukovník Mgr. Petr Vlk z pozice ředitele Věznice Plzeň k poslednímu listopadu tohoto roku odešel a my se ho samozřejmě zeptali, co ho k tomuto rozhodnutí vedlo.
    "Těch důvodů, proč jsem se rozhodl ukončit kariéru na pozici ředitele věznice je hned několik.
     Ten nejvýznamnější je to, že se potřebuji vrátit domů. Bydlím nedaleko od Prahy a jsem teď v situaci, kdy musím doma trávit více času.

      Dalším, podobně významným důvodem je jakási profesní únava. Ono to vypadá asi hodně zajímavě až mysticky být ředitelem věznice, ale málokdo si asi umí představit naši pracovní náplň a předpokládám, že ta představa bude diametrálně odlišná od praxe.
     Je to hodně těžká pozice. Uvědomte si, že ředitel věznice má zodpovědnost za celou věznici, jak za vězněné osoby, tak za příslušníky a zaměstnance. V mém případě je to cca 1200 vězněných osob a přes 500 zaměstnanců.
     Ředitel zodpovídá za to, že bude správně nastavený systém, že nejsou porušována práva vězněných osob a ve vztahu k příslušníkům zařazeným ve věznici je služebním funkcionářem, který nese zodpovědnost za všechna vydaná rozhodnutí.
     Samostatnou kapitolou jsou mimořádné události. Jako ředitel věznice musím neustále vědět, co se mi ve věznici děje. Informace o tom, že se něco ve věznici stalo, přicházejí bez ohledu na to, jestli je svátek, víkend, noc nebo dovolená. Při každém zazvonění telefonu přemýšlíte, co se stalo, jak velký problém to bude a mnohdy musíte rychle a správně rozhodnout, jak situaci vyřešit.
     Tato pozice je opravdu psychicky náročná a já jsem moc rád, že jsem měl štěstí a končím s čistým štítem. Určitě všechno, co jsem dělal nebylo vždycky na 100% bez chyby, ale kdo to tak umí? Odcházím z dobře fungující věznice, která sice má své problémy, ale jsou to problémy provozní, které vznikají v každém takhle velkém zařízení. Vlastně po celou dobu mého působení mě provázel i kus štěstí. Měl jsem šťastnou ruku při výběru mých nejbližších spolupracovníků, se kterými byla radost pracovat," vysvětlil ředitel Vlk.

     Zeptali jsme se ho také, jestli Plzeň opouští navždy a jaké vzpomínky si na své vedení Věznice Plzeň odnese.
     "Do Plzně jsem přišel do úplně nového prostředí, znal jsem tu jen pár lidí, které jsem poznal za své předchozí práce na Generálním ředitelství Vězeňské služby, a ačkoli jsem již předtím prošel snad všemi pozicemi, které u Vězeňské služby existují, počínaje řadovým strážným ve věznici Ostrov, vedení věznice bylo pro mne novinkou. 
     Jsem hrozně rád za to, jak mne Plzeň přijala, spolupráce se všemi ostatními složkami i městem byla od začátku perfektní a budu na ní vzpomínat rád. Škoda, že nelze vyjmenovat všechny ty milé lidi, které jsem za svého působení zde v Plzni potkal. Byl by to dlouhý seznam,"
řekl nám ředitel Vlk a doplnil, že se s Plzní neloučí nadobro, bude totiž s Věznicí Plzeň alespoň na půl úvazku spolupracovat v oblasti zaměstnávání vězňů.
     "Jsem jedním z "viníků" vzniku nové haly a cítím zde další výzvu ve spolupráci na zajištění personálu pro potřeby tohoto kolosu,” uzavřel.


       


     


 


Prestol Holding

revitalizace panelových domů • rodinné a bytové domy • monolitické železobetonové konstrukce • developerská činnost