Pozor, sazby za trestné činy se rapidně zvedají!

V době vyhlášení nouzového stavu může hrozit osm let i za obyčejnou krádež

13. března 2020 18:43 , aktualizace 19:17

Právo

Partner článku – Advokátní kancelář CINK a partneři

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…

     Každý již asi ví, že v České republice začal platit nouzový stav, málokdo už ale tuší, co vše to přináší. Nejvyšší státní zastupitelství varuje, že za spáchání trestného činu v době nouzového stavu hrozí vyšší trestní sazby.
     Pokud během tohoto nouzového stavu dojde k porušení některého z vyhlášených nařízení, může být postih neobvykle tvrdý. Podle Nejvyššího státního zastupitelství je spáchání trestného činu v okamžiku vyhlášeného nouzového stavu okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby u řady trestných činů.

     K tomu, jaké dopady má vyhlášení nouzového stavu na páchání trestných činů jsme se zeptali advokáta JUDr. Ing. Pavla Cinka, LL.M. z advokátní kanceláře CINK a partneři.

Pane doktore, má vyhlášení nouzového stavu dopad na posuzování spáchaných trestných činů?

     "Ano, samozřejmě že má. Spáchání trestného činu za krizové situace nebo jiné události vážně ohrožující život je bráno vždy jako přitěžující okolnost - §42 trestního zákoníku.
     Krom toho se výraznou měrou za situace, kdy je trestný čin spáchán za stavu, kdy je vážně ohrožen život nebo zdraví lidí, což dle mého názoru s ohledem na vyhlášení nouzového stavu zažíváme nyní, zvyšují sazby za jednotlivé trestné činy."

Osm let teď může hrozit i za obyčejnou krádež

     Například u šíření nakažlivé nemoci, u ohrožování zdraví potravinami a jinými závadnými předměty, u zpronevěry, podvodu, lichvy nebo šíření poplašné zprávy hrozí nyní pachateli až osm let.
     Ale pozor, sazba až osm let hrozí rovněž za i krádež, za kterou je za normálního stavu ukládán trest na max. dvě léta, viz §205 odst. 4 písm. b trestního zákoníku. Toto platí i u řady dalších trestných činů, je za současné situace možno tyto činy posoudit jako tzv. kvalifikované a ukládat za ně výrazně přísnější tresty.

§ 205 Krádež
(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní....
(4) Bude pachatel potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let...
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek...

Foto: Ilustrační


Advokátní kancelář CINK a partneři

Advokáti sídlící v centru Plzně specializující se mj. na rodinné právo, trestní právo, občanské právo a řadu dalších oblastí. Rádi Vám poradíme s řešením Vašeho problému, připravíme či zkontrolujeme dokumenty, zastoupíme Vás v soudních sporech či řízeních před správními orgány.

I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199…